REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Ebike Brothers Oy sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Voit rajata tietojesi käyttöä lähettämällä meille viesti osoitteeseen: helsinki@ebikebrothers.fi

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Ebike Brothersin palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Ebike Brothers Oy (Y-tunnus: 2973613-4)
Konalantie 47
00390 Helsinki

Rekisterin nimi: Ebike Brothers asiakasrekisteri.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla.
Yhteyshenkilö asiakasrekisteriasioissa:
Jami Jokinen
jami.jokinen@ebikebrothers.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakasnumero
 • Sukupuoli
 • Ostohistoria
 • Sähköpyörän tiedot
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • Mahdolliset asiakaskyselyn tulokset

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot Ebike Brothersin asiakaista, jotka käyttäjä itse ilmoittaa ostotapahtuman, takuu- tai palautuslomakkeiden, koeajorekisteröinnin yhteydessä ja sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyen, toimitusten takaamiseksi, sekä markkinointia varten. Välitämme tietoja luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöstä myös asiakasta.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut tai tilannut uutiskirjeen.
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus.
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa.
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan maksaessa luottoyhtiön osamaksu tai lasku -maksutavalla.
 • Tuotteen toimittajalle, suoratoimitustuotteita tilattaessa.
 • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa.
 • Perintäyhtiöille, laskujen siirtymisessä perintään.
 • Viranomaisille, näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää rekisteriselosteen kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan säilyttää kuitenkin kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeellista, laissa asetettujen velvollisuuksien täyttämiseksi. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat rekisteritiedot voidaan poistaa Ebike Brothers Oy:n asiakasrekisteristä. Poisto -toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastietoja.

Lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedoille pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja vai ei.
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttämiseen.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkokaupan ja asiakasrekisterin tietokannoista, järjestelmän tietojen, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan varmentamiseksi.

Asiakastietoihin on pääsy vain Ebike Brothers Oy:n omilla työntekijöillä, ja Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

käsittelemään tietoja turvallisesti ja vain niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Kukin henkilökunnastamme näkee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista. Ebike Brothers poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemiaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö voi rajoittaa tietoihin pääsyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn, kuten suoramarkkinointiin.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn.

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä takia saatamme joutua kysymään tarkentavia tietoja. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.

Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Ebike Brothers voi kieltäytyä pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta), lakisääteisen velvoitteen tai yhtiön lakisääteisen oikeuden johdosta, kuten esimerkiksi palveluihimme liittyvä velvoite tai vaade.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Ebike Brothers käyttää evästeitä ”cookies” ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa ”local storage”. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta

selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota sivustollamme enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan evästeitä. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-24kk. Evästeen lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä yhteistyökumppanin ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-26kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue tästä lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Jatkuvan palveluiden kehityksen ja mahdolliset lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tietosuojaseloste on julkaistu 15.4.2023

Versio 1.0